Weyakheya of ‘Aahar Sab Karda Firey’ by Baba Daljit Singh Ji (Amritsar)

Tags: Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar – Amritsar)’s Parwachan, Baba Daljit Singh Ji’s Parwachan, Bakhshish Dham, Bakhshish Dham Podcast, Gurbani, Gurbani Meaning, Gurbani Vichar, Parwachan, Podcast, Preaching, Preachings, Shri Guru Granth Sahib, Waheguru, Weyakheya

Comments are closed.

Close