Preachings

Preachings of Shri Guru Granth Sahib Ji by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar)

Interview with Baba Daljit Singh Ji

Weyakheya 'Interview with Baba Daljit Singh Ji'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Sadde Treh Manh Dehori

Weyakheya 'Sadde Treh Manh Dehori'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Jaag Le Re Manaa Jaag

Weyakheya 'Jaag Le Re Manaa Jaag'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Sun Sakhiye Mil Udham Karehe

Weyakheya 'Sun Sakhiye Mil Udham Karehe'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Gun Gobind Gayo Nahin

Weyakheya 'Gun Gobind Gayo Nahin'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Mo Lagati Talla Beli

Weyakheya 'Mo Lagati Talla Beli'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Kyo Nirbhao Ghar Jaiye

Weyakheya 'Kyo Nirbhao Ghar Jaiye'
by Baba Daljit Singh Ji (Preet Nagar, Amritsar).

Listen Now     Responses

Close